08.01.2018.

Day by day

You're fighting it, every minute of every day,
You keep standing up courageously, while shackles are tieing you... their sound reminds you that the wound is still fresh and wants to eat you whole alive...
But you keep standing up, cause one day your jump will break the shackles apart. ..

10.11.2017.

štetnooo

za zdravlje, um, dušu, mladost... neprestano gutati emocije, uvjeravati se da je to ispravno i najbolje u ovom momentu, te da su patnja i bol normalna stanja koja trebamo prihvatiti i da drugačije nije moguće. Lako se ubijediti u moto "šta ćeš,tako je, trpi, sabur". iako sabur nema blage veze s tim. Jer kad se nakupi misli, kad ćeš da pukneš kao bomba, još šejtan prokleo ga Allah zabiberi pesimizmom, pretpostavljanjem, sumnjama, strahom-sve te emocije izađu nekontrolisano na najgori način. Nisu bez razloga hadisi :

Hišam b. Amir el-Ensari, radijallahu anhu, čuo je Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Muslimanu nije dozvoljeno da ne priča s drugim muslimanom duže od tri noći. Dok su u zavadi, obojica su daleko od istine. Onome ko se prvi povrati bit će oprošten prijestup. A ako umru zavađeni, nijedan neće ući u Džennet. Ukoliko jedan od njih nazove selam drugome pa mu ovaj ne otpozdravi, melek će mu otpozdraviti, a s onim drugim će se šejtan pozdraviti.”

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenio je ovaj hadis Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Nemojte jedni druge mrziti! Nemojte jedni drugima zavidjeti! Nemojte jedni drugima leđa okretati! Budite braća i Allahovi robovi! Nijednom muslimanu nije dopušteno izbjegavati svoga brata duže od tri dana.”[3]

Ovi i slični hadisi dokazuju koliko Allah i Poslanik s.a.w.s. vode računa o emocionalnom zdravlju i higijeni muslimana, podstiču na komunikaciju.Naš je problem da se udaljimo jedni od drugih kad odnosi nisu ok. I svako pati u sebi..Gradimo zidove da se zaštitimo od daljnjeg odbijanja, povređivanja, ili želimo da neko drugi načini prvi korak. A želimo isto, slogu i ljubav. Kontradiktorno.A što se duže tako ponašamo sve je teže poboljšati odnos.Iako ništa ne boli više od nerazumijevanja najbližih, nije ipak tako jednostavno furati svoj fazon i da te boli briga za sve. Niti je prema mom mišljenju slabost što te boli neprihvatanje od strane važnih osoba. Samo u granicama naravno, da nam ne poremeti osjećaj za razlikovanjem dobra od zla!!! Ljudi i ljudski odnosi su takvi, nestablini nije to čudno jer je takav i dunjaluk.

Mikdad b. Ma'dij Kerib prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ”Kada neko zavoli svoga brata (u vjeri), neka mu kaže da ga je zavolio.” (bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ahmed, Hakim i Ibn Hibban)
Poslanik, a.s., je jedne prilike jednom ashabu rekao: ”Kada ti neko kaže: Volim te u ime Allaha, ti mu reci: VOLIO TE ONAJ U ČIJE IME TI MENE VOLIŠ!”
Allahu, zaštiti nas od iskušenja koja ne možemo podnijeti. Zaštiti nas od svakog zla izvana i iznutra. Sačuvaj nas licemjerstva, neznanja, nanošenja štete sebi i drugima...


Noviji postovi | Stariji postovi